Epilepsi (Sara Hastalığı)

Çalışma Saatlerimiz

İletişim Bilgilerimiz

Epilepsi (Sara Hastalığı)

Bazı beyin hücreleri; ani başlayan anormal elektrik deşarjlar sonucu, normal fonksiyonlarını yerine getiremezse epilepsi nöbetleri ortaya çıkmaktadır. Bu elektriksel aktivite bozukluğu sonucunda beynin etkilenen bölgesine göre nörolojik belirtiler ortaya çıkar ve bu belirtiler saniyeler-dakikalar içinde geçer. Epilepsi oldukça yaygın bir hastalıktır. Toplumda görülme sıklığı %0,5-1 arasındadır. Herhangi bir yaş ve zamanda ortaya çıkabilmektedir; ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Epilepsi hastalarının yaklaşık yarısında, herhangi bir neden tespit edilemeyebilir. Bu grup İdiyopatik (nedensiz) Epilepsi hastalığı olarak bilinmektedir. Bunun dışında bu hastalık birçok farklı neden sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Bunlar içinde en sık izlenenler; beyin tümörleri, menenjit ve ensefalit gibi beyin enfeksiyonları, beyin damar tıkanıklıkları veya kanamaları, kafa travmalarıdır. Bunlar dışında genetik hastalıklar, metabolik hastalıklar, zehirlenmeler ve Alzheimer Hastalığı gibi beynin dejeneratif hastalıklarının seyrinde de bu hastalığı ortaya çıkabilmektedir.Kısaca bilinmesi gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur: Bunlar parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı) ve jeneralize (beynin genelini etkileyen) nöbetlerdir. Nöbet tipinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Nöbetin tipine göre uygun ilaç tedavisi başlanmalıdır.

– Jeneralize nöbetlerde bilinç kaybı ile birlikte ani olarak dalma, tüm vücutta kasılma ve titremeler, sıçramalar oluşmaktadır. Hastalarda, bu nöbet sırasında ağızdan köpük gelme, dişlerde ve çenede kilitlenme, dil- yanak ısırma, idrar kaçırma gözlenebilir.

-Parsiyel nöbetlerde beynin etkilenen bölgesine göre belirtiler gözlenmektedir. Vücudun tek tarafında kasılma, uyuşma, ani psikolojik değişiklikler, hoş olmayan koku veya tat hissetme, yutkunma, ağız şapırdatma, göz kırpıştırma, üstündeki kıyafetlerle oynama, bir şey yakalamaya çalışma bunlardan bazı örneklerdir.

Uykusuzluk, açlık, fiziksel yorgunluk, yoğun stres, aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı, çok parlak ve şiddetli ışık uyaranları (disko ışıkları, video oyunları gibi), enfeksiyonlar ve ateş yüksekliği sıklıkla nöbetleri tetiklediği bilinen faktörlerdir.

Epilepsi tedavisinde ilk olarak ilaç tedavisi başlanmalıdır. Günümüzde birçok ilacı mevcuttur. Hastanın yaşı, diğer hastalıkları, nöbetinin tipine göre uygun ilaç seçilmelidir. Hastalarının %70-75’inde sadece tek bir ilaç ile nöbetler kontrol altına alınabilmektedir. Bazı durumlarda ikili, üçlü ilaç tedavisine gerek duyulabilir. Tedavi altında 3-4 yıl nöbet görülmezse; uygun hastalarda, doktor kontrolünde ilacın azaltılıp, kesilmesi denenebilir. Bazı hastaların ise uzun süreli veya ömür boyu epilepsi ilaçlarını kullanmaları gerekebilir. Hastalar ilacını düzenli almalı, kendi başına asla kesmemelidir. Çünkü bu tedavide kullanılan ilaçların ani kesilmesi; ağır veya durdurulamayan nöbetlere neden olabilir. Epilepsi tanısı olan bir bayanın gebelik düşünmesi durumunda, gebe kalmadan önce ilaç tedavisinin yeniden düzenlenmesi ve gebelik süresince yakın takip edilmesi gerekir.