Beyin Damar Hastalıkları

Çalışma Saatlerimiz

İletişim Bilgilerimiz

Beyin Damar Hastalıkları

Beyinde damar tıkanıklığı veya kanama nedeniyle, beyin hücrelerinin etkilenmesi sonucunda gelişen tüm rahatsızlıklardır. Etkilenen beyin bölgesine bağlı olarak bilinç kaybı, baş dönmesi, konuşma ve veya anlama bozuklukları, güç kaybı, denge bozuklukları gibi birçok belirtiyle karşımıza çıkabilir. Bu sorunlar geçici süreliğine olabileceği gibi kalıcı da olabilmektedir. Beyin damar hastalıkları, istatistiklere göre ölüm sebepleri arasında, kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sıradadır. Morbidite (hasar bırakma) bakımından ise birinci sıradadır. Nörolojik hastalıklar içinde en sık görülen hastalık grubudur.

Risk faktörlerinin giderilmesi koruyucu tedavi yönünden önem taşımaktadır.

Düzeltilebilir risk faktörleri: Hipertansiyon, hiperlipidemi (kandaki yağ yüksekliği), Diyabet, obezite, sigara, alkolizm, hiperürisemi(ürik asit yüksekliği), inaktivite

Düzeltilemeyen risk faktörleri: cinsiyet, yaş, genetik yatkınlık, kalp hastalıkları, enfeksiyon, doğuştan damar hastalıkları.